zorg op maat en naar wens

Zorgdiensten

Thuiszorg Matilda is een maatschappelijke zorgorganisatie, die flexibele zorg- en ondersteuning levert aan cliënten in hun eigen vertrouwde omgeving. Daarbij kunt u denken aan huishoudelijke ondersteuning, begeleiding en wijkverpleging.

Het voordeel van onze organisatie is de kleinschaligheid, flexibiliteit, en persoonlijke aandacht voor onze cliënten en zorgverleners.

Zorgdiensten - Huishouding SMALL

Huishoudelijke Ondersteuning

Wanneer u door een beperking niet meer in staat bent om zelfstandig uw huishouding te kunnen uitvoeren, of er niet meer aan toe komt, bieden wij huishoudelijke ondersteuning aan.

Samen kijken we naar de mogelijkheden en uw wensen voor hulp bij het huishouden.

I.s.m. diverse gemeenten in heel Nederland kunnen wij cliënten met een WMO-indicatie huishoudelijke ondersteuning aanbieden.

Heeft u geen WMO-indicatie van uw gemeente, dan kunt u telefonisch contact opnemen met het WMO-loket van uw gemeente.

PGB-cliënten en Particulieren
Mensen met een PGB-indicatie (WMO en Wlz) of particulieren kunnen ook beroep doen op onze huishoudelijke ondersteuning.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze zorgcoördinatoren.

Zorgdiensten - Begeleiding SMALL

Begeleiding

In geval van een (medische) beperking bieden wij ondersteunende en activerende begeleiding.

Bij begeleiding gaat het onder andere om het aanleren van vaardigheden en het leren omgaan met beperkingen.

Hierbij kunt u denken aan:

  • Hulp bij praktische zaken die uw zelfredzaamheid kunnen bevorderen.
  • Hulp bij uw (financiële) administratie en post afhandeling.
  • Hulp bij boodschappen doen.
  • Inname medicatie.
  • Hulp bij vaardigheden aan leren en/of oefenen.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze zorgcoördinatoren.
Zorgdiensten - Wijkverpleging SMALL

Wijkverpleging

Wijkverpleging wordt verdeeld onder verpleging en verzorging.

Verpleging
Gerichte hulp bij het herstel of voorkoming van verergering van de situatie. De zorg kan van lange of korte duur zijn en wordt op maat geleverd. Denk bijvoorbeeld aan: wondzorg, toedienen van injecties, en medicatie of stomazorg.

Indicatie voor Wijkverpleging
Voor verpleging of verzorging heeft u een indicatie voor wijkverpleging nodig. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze zorgcoördinatoren wijkverpleging. Na een persoonlijk intakegesprek zal er een indicatie wijkverpleging worden opgesteld.

Zorgteam
Wij werken met vaste kleine teams van verpleegkundigen en verzorgenden die uw zorgsituatie en behoeften begrijpen en kunnen behandelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze zorgcoördinatoren wijkverpleging