Klachten en suggesties

De medewerkers van Thuiszorg Matilda Nederland doen er alles aan om het voor u naar wens te maken. Bij een vraag, klacht, ongewenste situatie, probleem of een suggestie, willen wij dit natuurlijk direct van uw weten. Door ons te bellen op 076 888 2842, een bericht te versturen via onze website of een e-mail te versturen naar kunnen wij onze dienstverlening optimaliseren en verbeteren.

Ook een wettelijk vertegenwoordiger of nabestaande kan een klacht indienen. Derden (bijvoorbeeld familieleden), kunnen geen aanspraak doen op deze klachtenregeling. Als een medewerker tijdens de zorgverlening schade heeft veroorzaakt aan het eigendom van een cliënt, dan kan hiervoor een schadeformulier worden ingevuld.